Montaž - sadrokartony: LOGO


Ing. Jan Kubíček

tel: 774 528 055


EMAIL


Sádrokarton - montáž, úprava a prodej - sádrokarotnové systémy: dělící stěny ( příčky ), předsazené stěny ( před stěny ), podhledy ( stropy ), podkroví, plovoucí podlahy

Izolace jsou ať už chceme nebo ne, nedílnou součástí konstrukcí, jak sádrokartonových tak i ostatních. Používají se hlavně pro jejich dvě základní vlastnosti, které jsou: tepelné a zvukové.

Hlavní rozdělení oblasti použití tepelných a zvukových izolací:

V případě že je tepelná izolace provedena správně je možné ušetřit na energiích až 50 % oproti špatně nebo vůbec nezateplené budově.

Zvuková izolace - ochrana proti hluku

Vzhledem ke každodenní zvyšujícímu hlučnému prostředí kolem nás se čím dál tím více přihlíží ke zvukové izolaci konstrukcí. Akustika příček, stropů, zdí, atd. zaleží na celkovém řešení konstrukce. Vybráním vhodného materiálu můžeme dosáhnout výrazného zlepšení akustických parametrů dané konstrukce. Minimální hodnoty jsou dány normou ČSN 73 0532. V dnešní době se už nechráníme jen před hlukem z okolních místností, nebo jednotlivých podlaží u víceposchoďových budov ale i před nežádoucím hlukem pronikajícím z okolního prostředí.

Snížit hlučnost u objektů můžeme 2 základními způsoby:

Tepelná ochrana

V dnešní době kdy se všeobecně zdražují náklady na vytápění(chlázení) objektů, se čím dál tím více klade důraz na kvalitní tepelnou izolaci. Tepelná izolace v zimě minimalizuje únik tepla a v létě naopak omezuje průnik tepla do objektu.
V případě že je tepelná izolace provedena špatně, nebo je provedena v nedostatečné tloušťce, můžou nastat v konstrukci vlhkostní problémy a tím poškození konstrukce, nasledné nedostatečné vlastnosti izolací a vznik plísní. Vetšina dnes vyráběných izolací se vyrábí z přírodních materiálů a tím pádem se šetří příroda nejen při výrobě, ale následně při správném použití izolací i na energetických zdrojích, které nejsou nevyčerpatelné a čím dál tím více se zdražují.
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí se řídí dle požadavků uvedených v normě ČSN 73 0540-2(Tepelná ochrana budov)
Pro správnou funkci musí být zvolena správná tloušťka izolace !!!

Základní rozdělení tepelných izolací:
Výhody minerálních izolací:

Protipožární odolnost

Do protipožárních konstrukcí se nejvíce hodí kamenné minerální izolace, protože mají velmi dobré požární odolnosti a jsou přímo pro tyto typy konstrukcí určené. Zatímco skelné izolace se do protipožárních konstrukcí nehodí vzhledem k nižšímu bodu tavení.
Protipožární odolnost se neurčuje podle typu použité izolace ale podle celkové skladby použitých materiálů jako celek.

Používáme izolace výrobců: Rockwool, Isover, Styrodur, Styrotrade, Knauf, Orsil, Ursa

Montaž - sadrokartony: LOGO